Για την Κινέζικη γλώσσα ανάλογα με το επίπεδο γνώσης, υπάρχουν 6 επίπεδα γλωσσομάθειας με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Περιλαμβάνει γραπτές και ακουστικές εξετάσεις.

HSK Βασικό επίπεδο

Κατώτερο Επίπεδο, Στοιχειώδης Γνώση A1-150χαρακτήρες

Κατώτερο Επίπεδο Στοιχειώδης Γνώση A2- 300 χαρακτήρες

Αρχικά ο σπουδαστής αποκτά μια πρώτη εξοικείωση με την κινέζικη γλώσσα και κουλτούρα. Στόχος στο επίπεδο αυτό είναι να μπορεί ο σπουδαστής να κατανοεί και να συμμετέχει σε απλές καθημερινές συζητήσεις (γραπτό και προφορικό λόγο), να απευθύνει απλούς χαιρετισμούς, να κάνει συστάσεις, να ανταποκρίνεται σε απλές τηλεφωνικές συνομιλίες, να ρωτά και να δίνει κατευθύνσεις.

HSK 3–4 Μεσαίο επίπεδο:

Μέσο Επίπεδο, Μέτρια Γνώση B1-600 χαρακτήρες

Βασικό Επίπεδο, Καλή Γνώση B2-1200 χαρακτήρες

Στο στάδιο αυτό οι σπουδαστές προχωρούν στην εκμάθηση δυσκολότερων γραμματικών δομών και στη βελτίωση της προφοράς. Το πιστοποιητικό αυτό αποδεικνύει ότι ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να μεταδίδει πληροφορίες και προσωπικές απόψεις για μια ποικιλία θεμάτων. Επιπλέον θα έχει αποκτήσει την ευχέρεια επικοινωνίας σε πιο σύνθετες καταστάσεις της καθημερινότητας, όπως συναλλαγές με υπηρεσίες, χρήση μέσων μεταφοράς, συνομιλίες σε ξενοδοχεία, καταστήματα, εστιατόρια κ.α. Τέλος, ο κάτοχός του, μέσω της βελτίωσης του γραπτού λόγου, θα είναι σε θέση να συνθέτει σύντομα απλά κείμενα.

HSK 5–6 Προχωρημένο επίπεδο:

Ανώτερο Επίπεδο, Πολύ καλή Γνώση C1 -2500 χαρακτήρες

Ανώτατο Επίπεδο, Άριστη Γνώση C2-5000 χαρακτήρες

Στο επίπεδο αυτό επιτυγχάνεται ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου, η βελτίωση της προφοράς και η εκμάθηση πιο σύνθετων γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. Ο σπουδαστής θα είναι ικανός να κατανοεί αλλά και να επικοινωνεί για πιο σύνθετα θέματα όπως αυτά που αφορούν την υγεία, την εύρεση εργασίας, την κατανόηση ειδήσεων (προφορικών και εντύπων) και όχι μόνο. Επίσης, θα είναι σε θέση να εκφράζει την προσωπική του άποψη για μια ποικιλία θεμάτων.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται αρκετές φορές μέσα στο χρόνο στην Αθήνα από διάφορους φορείς. (Σύνδεσμος Ελλάδας – Κίνας, Ινστιτούτο Κομφούκιος της Αθήνας)
Οι επιτυχόντες λαμβάνουν επίσημο πτυχίο H.S.K. (The Chinese Proficiency Test, Hanyu Shuiping Kaoshi- 汉语水平考试)

Όποιος κι αν είναι ο στόχος και οι ανάγκες σου, μπορούμε να βρούμε την καταλληλότερη μέθοδο για εσένα! Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα! info@chineseforyou.gr