Πληκτρολογήστε εδώ

Δίπλωμα Κινέζικων: Πτυχίο HSK, Εξετάσεις και Πιστοποιήσεις για Ενήλικες

ΔΙπλωμα ΚιΝΕΖΙΚΩΝ: H ΣωστΗ ΠροετοιμασΙα ΚΑνει τη Διαφορa

Στο Chineseforyou.gr ξέρουμε πολύ καλά πως η σωστή προετοιμασία για την απόκτηση κάποιου διπλώματος Κινέζικων είναι μία πολύ σημαντική υπόθεση. Γι’ αυτό το λόγο μέσα από τα μαθήματα Κινέζικων, προετοιμάζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους σπουδαστές μας, προσφέροντας τους την ευκαιρία να αποκτήσουν το δίπλωμα Κινέζικων HSK και YCT.

ΔΙπλωμα ΚινΕζικων: Τα 6 ΕπΙπεδα για το Διπλωμα ΚινΕζικων HSK

Οι εξετάσεις για το πτυχίο Κινέζικων HSK χωρίζονται σε 6 επίπεδα. To  1o επίπεδο είναι το χαμηλότερο και το 6o το υψηλότερο. Περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για την εξέταση ακουστικής κατανόησης και ανάγνωσης, καθώς και ασκήσεις γραφής. 

ΠρΩτο επΙπεδο – πτυχιο κινΕζικων HSK 1:

Στο πρώτο δίπλωμα Κινέζικων (πτυχίο HSK 1) οι σπουδαστές μας μέσα από τα μαθήματα Κινέζικων, αποκτούν μία πρώτη εξοικείωση με την κινέζικη γλώσσα και κουλτούρα. Μαθαίνουν τους βασικούς γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες , το κινέζικο σύστημα γραφής, τον τονισμό, κάποιους βασικούς χαρακτήρες  καθώς και τις γραμμές ή όπως ονομάζονται χαρακτηριστικά “πινελιές,” με τις οποίες γράφονται όλοι οι κινέζικοι χαρακτήρες. 

Πρακτικά μαθαίνουν να συμμετέχουν σε απλές καθημερινές συζητήσεις, να απευθύνουν βασικούς χαιρετισμούς, να συστήνονται, να συμμετέχουν σε απλές τηλεφωνικές ομιλίες, να ρωτούν και να δίνουν κατευθύνσεις, τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο.

ΔεΥτερο επΙπεδο – ΠΤΥΧΙΟ κινeζικων HSK 2:

Στο δεύτερο δίπλωμα Κινέζικων (πτυχίο HSK 2)  οι σπουδαστές έχοντας προχωρήσει στα μαθήματα, μιλούν με άνεση βασικά Κινέζικα και αναπτύσσουν απλούς διαλόγους για αναγκαία και καθημερινά ζητήματα, όπως απλές συναλλαγές για ψώνια στα καταστήματα, φαγητό σε εστιατόρια ή μετακινήσεις στα μέσα μεταφοράς.

ΤρΙτο επΙπεδο – ΠΤΥΧΙΟ κινεζικων HSK 3:

Στο τρίτο δίπλωμα Κινέζικων (πτυχίο HSK 3) οι σπουδαστές, μπορούν να μιλούν βασικά Κινέζικα στην καθημερινότητα τους αλλά και στον εκπαιδευτικό και εργασιακό τους χώρο. Επιπλέον, μπορούν να επικοινωνήσουν με άνεση κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού τους στην Κίνα, εφόσον έχουν εξοικειωθεί αρκετά με το κινέζικο λεξιλόγιο στα μαθήματα Κινέζικων.

Τεταρτο επιπεδο – πτυχιο κινεζικων HSK 4:

Στο τέταρτο δίπλωμα Κινέζικων (πτυχίο HSK 4) οι σπουδαστές, έχοντας αποκτήσει γερές βάσεις μέσα από τα μαθήματα Κινέζικων που παρακολουθούν κοντά μας, μπορούν να κατανοούν και να συμμετέχουν με φυσικότητα σε συζητήσεις  στα Κινέζικα.

Πεμπτο επιπεδο – πτυχιο κινεζικων HSK 5:

Στο πέμπτο δίπλωμα Κινέζικων (πτυχίο HSK 5) oι σπουδαστές, μπορούν με άνεση να μιλήσουν την Κινέζικη γλώσσα. Για παράδειγμα, μπορούν εύκολα να διαβάζουν κινέζικο τύπο και περιοδικά, να παρακολουθούν κινέζικο κινηματογράφο και να πραγματοποιούν ολοκληρωμένους διαλόγους στα Κινέζικα. 

Εκτο επΙπεδο – πτυχιο κινΕζικων HSK 6:

Στο έκτο δίπλωμα Κινέζικων (πτυχίο HSK 6) οι σπουδαστές, μπορούν με μεγάλη άνεση πια να κατανοήσουν το γραπτό και προφορικό λόγο στα Κινέζικα και να εκφράζονται με ευκολία τόσο προφορικά, όσο και γραπτά, όπως ένας μέσος Κινέζος. Με το πτυχίο αυτό μπορούν οι απόφοιτοι να διδάξουν την κινέζικη γλώσσα, κάνοντας μαθήματα Κινέζικων σε άλλους.

 

Διπλωμα Κινεζικων: Πτυχιο YCT, Εξετασεις και Πιστοποιησεις για Παιδια

ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ: ΤΑ 4 ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ YCT

Για τα παιδιά σχολικής ηλικίας, οι αντίστοιχες εξετάσεις Κινέζικων είναι οι εξετάσεις YCT (Youth Chinese Test). Αυτές περιλαμβάνουν 4 διαφορετικά επίπεδα και διπλώματα και έχουν σκοπό να ενθαρρύνουν μαθητές μικρότερης ηλικίας να ξεκινήσουν την εκμάθηση των Κινέζικων και να θέσουν γερές βάσεις για τις μετέπειτα σπουδές τους στα Κινέζικα. Γι’ αυτό το λόγο η δομή της εξέτασης και ο βαθμός δυσκολίας είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα, ώστε οι μαθητές να μπορούν να ανταποκριθούν με ευκολία.

Πρωτο επιπεδο – πτυχιο κινεζικων για παιδια YCT I:

Οι υποψήφιοι που είναι σε θέση να περάσουν το πρώτο δίπλωμα Κινέζικων για παιδιά, μπορούν να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν μερικές από τις πιο κοινές λέξεις και φράσεις στα Κινέζικα και έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε περαιτέρω σπουδές στην κινεζική γλώσσα. 

Δευτερο επιπεδο – πτυχιο κινεζικων για παιδια YCT II:

Οι υποψήφιοι που μπορούν να περάσουν το δεύτερο δίπλωμα Κινέζικων για παιδιά μπορούν να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν μερικές απλές κινέζικες φράσεις και προτάσεις και να επικοινωνήσουν σε βασικό επίπεδο στα Κινέζικα.

Τριτο επιπεδο – πτυχιο κινεζικων για παιδια YCT III:

Οι υποψήφιοι που καταφέρνουν να περάσουν το τρίτο δίπλωμα Κινέζικων για παιδιά, έχουν εδραιώσει τις γνώσεις τους στα βασικά Κινέζικα και μπορούν να επικοινωνήσουν για συνηθισμένα καθημερινά θέματα με απλό τρόπο. 

Τεταρτο επιπεδο – πτυχιο κινεζικων για παιδια YCT IV:

Οι υποψήφιοι που κατακτούν το τελευταίο δίπλωμα Κινέζικων για παιδιά μπορούν να επικοινωνήσουν στα Κινέζικα για βασικά ζητήματα της καθημερινής, ακαδημαϊκής και επαγγελματικής τους ζωής. Ακόμη, έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την κινέζικη γλώσσα σε ταξίδια τους στην Κίνα, συνομιλώντας με ντόπιους. 

 

Στο Chinese for you το ταξίδι στην κινεζική γλώσσα ξεκινάει από μικρή ηλικία  

Στο Chinese for you ο δρόμος προς την επιτυχία είναι μονόδρομος…