Πληκτρολογήστε εδώ

Διπλώματα, Εξετάσεις, Πιστοποιήσεις

Στο Chineseforyou.gr ξέρουμε πολύ καλά πως η σωστή προετοιμασία για την απόκτηση διπλώματος κινέζικων είναι μία σημαντική υπόθεση, για αυτο και μέσα από τα μαθήματα κινέζικων, προετοιμάζουμε με τον καλύτερο τρόπο τους σπουδαστές μας, προσφέροντας τους την ευκαιρία να αποκτήσουν κάποιο δίπλωμα κινέζικων HSK και YCT.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Οι εξετάσεις για το δίπλωμα κινέζικων HSK χωρίζονται σε 6 επίπεδα, όπου το 1 είναι το χαμηλότερο και το 6 το υψηλότερο και περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για την εξέταση ακουστικής κατανόησης και ανάγνωσης, καθώς και ασκήσεις γραφής.

Πρώτο επίπεδο – Εξετάσεις κινέζικων HSK 1:

Στο πρώτο επίπεδο, οι σπουδαστές μας μέσα από τα μαθήματα των κινέζικων αποκτούν μία πρώτη εξοικείωση με την κινέζικη γλώσσα και κουλτούρα  μαθαίνοντας τους βασικούς γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες , το κινέζικο σύστημα γραφής, τον τονισμό, κάποιους βασικούς χαρακτήρες  καθώς και τις γραμμές (ή όπως ονομάζονται χαρακτηριστικά “πινελιές”) με τις οποίες γράφονται όλοι οι κινέζικοι χαρακτήρες.

Πρακτικά μαθαίνουν να συμμετέχουν σε απλές καθημερινές συζητήσεις, να απευθύνουν βασικούς χαιρετισμούς, να συστήνονται, να συμμετέχουν σε απλές τηλεφωνικές ομιλίες, να ρωτούν και να δίνουν κατευθύνσεις, τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο.

Δεύτερο επίπεδο – Εξετάσεις κινέζικων HSK 2:

Στο δεύτερο δίπλωμα κινέζικων, οι σπουδαστές έχοντας προχωρήσει στα μαθήματα κινέζικων, μιλούν με άνεση τα βασικά Κινέζικα και αναπτύσσουν απλούς διαλόγους για αναγκαία και καθημερινά ζητήματα, όπως απλές συναλλαγές σε ψώνια στα καταστήματα, φαγητό σε εστιατόρια, ή να μετακινηθούν με μέσα μεταφοράς.

Τρίτο επίπεδο – Εξετάσεις κινέζικων HSK 3:

Αποκτώντας το δίπλωμα κινέζικων HSK 3, οι σπουδαστές μπορούν να μιλούν τα βασικά κινέζικα στην καθημερινότητα τους αλλά και στον εκπαιδευτικό και εργασιακό χώρο. Επιπλέον, μπορούν να επικοινωνήσουν με άνεση κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού τους στην Κίνα, εφόσον έχουν εξοικειωθεί αρκετά με το κινέζικο λεξιλόγιο στα μαθήματα των κινεζικών τους.

Τέταρτο επίπεδο – Εξετάσεις κινέζικων HSK 4:

Ολοκληρώνοντας αυτο το επίπεδο, οι σπουδαστές έχοντας αποκτήσει γερές βάσεις μέσα από τα μαθήματα κινέζικων που παρακολουθούν κοντά μας, μπορούν να κατανοούν και να συμμετέχουν σε πολλά θέματα προς συζήτηση στα κινέζικα και να επικοινωνούν με άνεση με τους ντόπιους.

Πέμπτο επίπεδο – Εξετάσεις κινέζικων HSK 5:

Οι σπουδαστές που αποκτούν αυτο το δίπλωμα κινέζικων μπορούν με άνεση να μιλήσουν την κινέζικη γλώσσα. Για παράδειγμα, μπορούν εύκολα να διαβάζουν κινέζικο τύπο και περιοδικά, να παρακολουθούν κινέζικο κινηματογράφο, και να πραγματοποιούν ολοκληρωμένους διαλόγους στα κινέζικα.

Έκτο επίπεδο – Εξετάσεις κινέζικων HSK 6:

Οι σπουδαστές που αποκτούν το έκτο δίπλωμα κινέζικων μπορούν με μεγάλη άνεση πια να κατανοήσουν το γραπτό και προφορικό λόγο στα κινέζικα και να εκφράζονται με ευκολία τόσο προφορικά, όσο και γραπτά, όπως ένας μέσος Κινέζος. Με το πτυχίο αυτό μπορούν οι απόφοιτοι να διδάξουν τη κινέζικη γλώσσα, κάνοντας μαθήματα κινέζικων σε άλλους.

 

ΔιπλΩΜΑΤΑ ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Για τα παιδιά σχολικής ηλικίας, οι αντίστοιχες εξετάσεις κινέζικων είναι οι εξετάσεις YCT (Youth Chinese Test), οι οποίες περιλαμβάνουν 4 διαφορετικά διπλώματα και έχουν σκοπό να ενθαρρύνουν μαθητές μικρότερης ηλικίας να ξεκινήσουν την εκμάθηση των κινέζικων και να θέσουν γερές βάσεις για τις μετέπειτα σπουδές τους στα κινέζικα. Για αυτό το λόγο η δομή της εξέτασης και ο βαθμός δυσκολίας είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα ώστε οι μαθητές να μπορούν να ανταποκριθούν με ευκολία.

Πρώτο επίπεδο – Εξετάσεις κινέζικων για παιδιά YCT I:

Οι υποψήφιοι που είναι σε θέση να περάσουν το πρώτο δίπλωμα κινέζικων για παιδιά μπορούν να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν μερικές από τις πιο κοινές λέξεις και φράσεις στα Κινέζικα και έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε περαιτέρω σπουδές στην κινεζική γλώσσα.

Δεύτερο επίπεδο – Εξετάσεις κινέζικων για παιδιά YCT II:

Οι υποψήφιοι που μπορούν να περάσουν το δεύτερο δίπλωμα κινέζικων για παιδιά μπορούν να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν μερικές απλές κινέζικες φράσεις και προτάσεις και να επικοινωνήσουν σε βασικό επίπεδο στα κινέζικα.

Τρίτο επίπεδο – Εξετάσεις κινέζικων για παιδιά YCT III:

Οι υποψήφιοι που καταφέρνουν να περάσουν το τρίτο δίπλωμα κινέζικων για παιδιά, έχουν εδραιώσει τις γνώσεις τους στα βασικά κινέζικα και μπορούν να επικοινωνήσουν για συνηθισμένα καθημερινά θέματα με απλό τρόπο.

Τέταρτο επίπεδο – Εξετάσεις κινέζικων για παιδιά YCT IV:

Οι υποψήφιοι που κατακτούν το τελευταίο δίπλωμα κινέζικων για παιδιά μπορούν να επικοινωνήσουν στα κινέζικα για βασικά ζητήματα της καθημερινής, ακαδημαϊκής και επαγγελματικής τους ζωής. Ακόμη έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την κινέζικη γλώσσα σε ταξίδια τους στην Κίνα, συνομιλώντας με ντόπιους.

 

Στο Chinese for you το ταξίδι στην κινεζική γλώσσα ξεκινάει από μικρή ηλικία  

Στο Chinese for you ο δρόμος προς την επιτυχία είναι μονόδρομος…