Πληκτρολογήστε εδώ

Μεταφράσεις & Διερμηνείες

ΜετΑφραση & ΔιερμηνεΙα ΑΠΟ ΤΑ ΕλληνικΑ  ΣΤΑ ΚινΕζικΑ & ΑΠΟ ΤΑ ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Στο Chineseforyou.gr έχοντας μεγάλη εμπειρία στη μετάφραση και διερμηνεία από τα ελληνικά στα κινέζικα, και αντίστροφα, αναλαμβάνουμε επίσημες μεταφράσεις και παράλληλες ή διαδοχικές διερμηνείες κινέζικων με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό απέναντι στον πελάτη.

Το κέντρο μας διαθέτει έμπειρους μεταφραστές και διερμηνείς, οι οποίοι έχουν την γνώση και τη  δυνατότητα να καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη για μετάφραση και διερμηνεία από ελληνικά στα κινέζικα, ή και από κινέζικα στα ελληνικά, πετυχαίνοντας πάντα ένα άρτιο αποτέλεσμα.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Μεταφράζουμε τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις γλωσσομάθειας σας απο τα κινέζικα στα ελληνικά και το αντίστροφο, καθώς και από τα αγγλικά στα κινέζικα και το αντίστροφο.

Μεταφράσεις πτυχίων από ΔΗΜΟΣΙΑ Ή ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΣ 

Αναλαμβάνουμε τη μετάφραση των ελληνικών πτυχίων σας από Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ιδιωτικές σχολές και δημόσια ΙΕΚ. Ακόμη, μεταφράζουμε τα κινέζικα διπλώματα σας στα ελληνικά, ώστε να είναι αποδεκτά στην ελληνική επικράτεια.

Μεταφράσεις βιογραφικών και συστατικών επιστολών

Κατανοώντας τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας μεταφράζουμε τα βιογραφικά και τις συστατικές επιστολές σας απο τα ελληνικά στα κινέζικα, αν επιθυμείτε να εργαστείτε και να δραστηριοποιηθείτε στην Κίνα και από τα κινέζικα στα ελληνικά εν επιθυμείτε να εργαστείτε στην Ελλάδα.

Μεταφράσεις οικονομικών, νομικών και ιατρικών εγγράφων

Λαμβάνοντας υπόψη τη γραμματική και το συντακτικό, καθώς και τους ιδιαίτερους ιδιωματισμούς της κάθε γλώσσας, μεταφράζουμε οικονομικά, νομικά και ιατρικά έγγραφα από τα ελληνικά στα κινέζικα και το αντίστροφο.

Μεταφράσεις ηλεκτρονικών ιστοσελίδων και ψηφιακού περιεχομένου γενικότερα

Αν διαθέτετε κάποιο ηλεκτρονικό κατάστημα, ιστοσελίδα ή blog, μπορούμε να σας μεταφράσουμε απο τα ελληνικά στα κινέζικα όλες τις σελίδες και το αντίστροφο.

Παράλληλες και διαδοχικές διερμηνείες σε συνέδρια, επαγγελματικές συναντήσεις, παρουσιάσεις και όπου αλλού είναι απαραίτητο

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους παράλληλες και διαδοχικές διερμηνείες σε συνέδρια, επαγγελματικά σεμινάρια και συναντήσεις, παρουσιάσεις, και όπου αλλού σας είναι απαραίτητο, με απόλυτη συνέπεια και επαγγελματισμό.