Πληκτρολογήστε εδώ

post

Τι σημαίνουν οι κινέζικοι χαρακτήρες και πώς διαβάζονται;

Τι σημαίνουν οι κινέζικοι χαρακτήρες και πώς διαβάζονται;

ΚινΕζικη ΓλΩσσα: εΙναι τελικΑ τΟσο δΥσκολη;

Πολλοί αναρωτιούνται γιατί να μάθεις κινέζικα, παρόλο που η κινέζικη γλώσσα είναι μία από τις δημοφιλείς και ομιλούμενες γλώσσες στον κόσμο. Ενώ άλλοι πιστεύουν ότι είναι μία πολύ δύσκολη γλώσσα, εξού και η φράση “μου φαίνονται κινέζικα”, στην πραγματικότητα είναι αρκετά απλή. Σκεφτείτε μόνο, ότι η κινέζικη γραμματική είναι παιχνιδάκι μπροστά στην ελληνική, καθώς δεν έχει γένη, αριθμούς, πτώσεις και εγκλίσεις. Αυτό, όμως, που οι περισσότεροι φοβούνται, είναι οι κινέζικοι χαρακτήρες. Ποιοι είναι αυτοί και πώς θα μπορέσετε να τους γράψετε; Μάθετε τα πάντα, μέσα από τον πλήρη οδηγό μας για τους κινέζικους χαρακτήρες και ετοιμαστείτε να κατακτήσετε την κινέζικη γλώσσα! 

ΚινΕζικη γραφΗ: πριν πΟσα χρΟνια ανακαλΥφθηκε;

Η ιστορία της κινέζικης γραφής ξεκινάει πριν από περίπου 3.500 χρόνια, ακολουθώντας τη γραφή των Σουμέριων και Αιγυπτίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα πρώτα κιόλας δείγματα κινέζικης γραφής, που βρέθηκαν πάνω σε οστά και κελύφη, φάνηκε πως η κινέζικη γραφή σχετίζονταν με τις εικόνες. Για παράδειγμα, τη λέξη “λουλούδι” την αναπαριστούσε ένα λουλούδι, ενώ το ρήμα “φεύγω” γράφονταν με την εικόνα ενός ποδιού. Προφανώς, στην πορεία αποδείχθηκε πως ήταν αδύνατο να υπάρξει ένα απολύτως εικονογραφημένο κινέζικο σύστημα γραφής, καθώς αναπτύχθηκαν και πιο αόριστες έννοιες. 

ΚινΕζικοι ΧαρακτΗρες: Τι σημαΙνουν, πΩς διαβΑζονται & προφΕρονται;

ΚινΕζικοι χαρακτΗρες και αλφΑβητος: υπΑρχει κινΕζικη αλφΑβητος;

Σε αντίθεση με την ελληνική και με άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, η κινέζικη γλώσσα δεν έχει αλφάβητο, αλλά ιδεογράμματα, σύμβολα ή χαρακτήρες. Για την ακρίβεια, ο όρος “ιδεογράμματα” είναι λανθασμένος, καθώς τα ιδεογράμματα είναι μία από τις 6 κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται οι κινέζικοι χαρακτήρες. Οι υπόλοιπες κατηγορίες είναι: εικονογράμματα, σύνθετα ιδεογραμμάτων, φωτο-σημαντικά σύνθετα, μετασχηματισμένα σύστοιχα και δάνεια. Συνολικά, οι κινέζικοι χαρακτήρες είναι περίπου 50.000! Ωστόσο, από αυτούς, σήμερα χρησιμοποιούνται οι 20.000, ενώ ένας μέσος κινέζος γνωρίζει περίπου 8.000 χιλιάδες. 

ΚινΕζικοι χαρακτΗρες και σημασΙα: τι κρΥβεται πΙσω απΟ τους χαρακτΗρες;

Το πιο εντυπωσιακό με τους κινέζικους χαρακτήρες, είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς έχουν από πίσω τους και μία σημασία. Αυτό δεν συμβαίνει στις περισσότερες γλώσσες, καθώς τα γράμματα τους εκφράζουν απλώς έναν ήχο και όχι μία έννοια. Για παράδειγμα το αγγλικό “b” είναι ένα απλό γράμμα, χωρίς καμία απολύτως σημασία. Αντίθετα, οι περισσότεροι κινέζικοι χαρακτήρες είναι σύνθετοι και περιέχουν ένα φωνητικό στοιχείο που υποδηλώνει την προφορά τους και ένα σημασιολογικό που υποδηλώνει το νόημα. 

Κινεζικοι χαρακτηρες και προφορα: πως προφερονται οι κινεζικοι χαρακτηρες;

Αλήθεια πώς ακούγονται τα κινέζικα; Η κινέζικη γλώσσα έχει ένα ιδιαίτερο σύστημα απόδοσης, καθώς οι ήχοι στα κινέζικα χωρίζονται σε συλλαβές. Η συλλαβή αποτελείται συνήθως από έναν αρχικό ήχο και μία κατάληξη, αλλά μπορεί και να αποτελείται από ένα μόνο γράμμα, όπως η λέξη “πεινάω”, που λέγεται “è” = 饿. Πρακτικά, αυτό σημαίνει πώς αν γνωρίζετε να προφέρετε τους αρχικούς ήχους και τις καταλήξεις, θα είστε σε θέση να προφέρετε τις περισσότερες κινέζικες λέξεις. Οι συλλαβές είναι συνολικά γύρω στις 400 και δεν ισοδυναμούν με λέξεις. Οι περισσότερες λέξεις στα κινέζικα αποτελούνται από δύο, μία ή και περισσότερες συλλαβές. 

Κινεζικοι χαρακτηρες και παραδειγματα: πως αναλυεται μια κινεζικη λεξη;

Τι είναι, λοιπόν, ακριβώς οι κινέζικοι χαρακτήρες; Ας πάρουμε, για παράδειγμα, την αγγλική λέξη “unexpected”=απροσδόκητος. Η συγκεκριμένη λέξη αποτελείται από 3 συλλαβές: την πρόθεση -un, το ρήμα -expect και την κατάληξη -ed. Καθένα, από αυτά τα 3 μέρη, αντιστοιχεί και σε ένα κινέζικο χαρακτήρα. Έτσι, λοιπόν στα κινέζικα η λέξη “unexpected” θα αποτελούνταν από 3 χαρακτήρες. 

Ας δούμε τώρα το αντίστροφο: παίρνουμε, για παράδειγμα, τη λέξη 昨天 = yesterday. Στη συγκεκριμένη λέξη έχουμε 2 χαρακτήρες, 昨zuó & 天tiān. Ας υποθέσουμε πως και η αγγλική λέξη χωρίζεται με τον ίδιο τρόπο σε “yester” & “day”. Έτσι, λοιπόν, διαπιστώνουμε πως ο δεύτερος χαρακτήρας 天tiān σημαίνει ημέρα. Έχετε υπόψη πως με τον πρώτο χαρακτήρα 昨 μπορείτε να κάνετε και άλλους συνδυασμούς λέξεων, όπως τη λέξη 昨夜zuó yè=last night. 

Κινεζικοι χαρακτηρες και εικονες: τι αναπαριστουν οι χαρακτηρες;

Στο παραπάνω παράδειγμα, το εικονίδιο 天tiān, που σημαίνει ημέρα, θα λέγαμε πως απεικονίζει έναν άνθρωπο να απλώνει τα χέρια του κάτω από τον ουρανό, εξού και η σημασία της λέξης. Οι κινέζικοι χαρακτήρες είναι στην ουσία μικρές εικόνες, που αποτελούνται από ένα σημασιολογικό και ένα φωνητικό στοιχείο. Φυσικά, μπορεί να αποτελούνται και από ένα μόνο στοιχείο, που δίνει και τη σημασία και την προφορά, όπως στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Αναγνωρίζοντας το σημασιολογικό στοιχείο, μπορείτε να μαντέψετε στο περίπου τη σημασία τους. Ωστόσο για την ακριβή σημασία μία λέξης θα πρέπει να δείτε τη θέση της μέσα στη φράση και τις λέξεις που την περιβάλλουν. Αντίστοιχα, γνωρίζοντας το φωνητικό στοιχείο, θα είστε σε θέση να προφέρετε τις λέξεις. 

Κινεζικοι χαρακτηρες και εκλατινισμος: τι ειναι το συστημα Pinyin;

Το σύστημα Pinyin, που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1950 και ολοκληρώθηκε το 1958, αποτελεί το επίσημο και πιο διαδεδομένο φωνητικό σύστημα της Κίνας, της Σιγκαπούρης και του Ταϊβάν για τη μεταγραφή της κινέζικης γλώσσας σε λατινικούς χαρακτήρες. Το Pinyin προωθήθηκε με στόχο να βοηθήσει στη διδασκαλία και εκμάθηση των κινέζικων, μιας και δεν υπάρχει κινέζικο αλφάβητο. Είναι στην ουσία αγγλικά γράμματα που βοηθούν τα μικρά παιδιά, αλλά και τους ξένους να προφέρουν τις κινέζικες λέξεις. Για παράδειγμα, η λέξη που είδαμε παραπάνω, 昨天 = yesterday, σύμφωνα με το Pinyin, προφέρεται “zuó tiān”.

Κινεζικοι χαρακτηρες και σχεδιασμος: πως σχεδιαζονται οι χαρακτηρες;

Συνδυασμος πινελιων 

Οι κινέζικοι χαρακτήρες είναι στην ουσία συνδυασμός “πινελιών”. Υπάρχουν 6 βασικές πινελιές, οι οποίες μπορούν να συνδυαστούν, για να δημιουργήσουν ακόμη περισσότερες. Ο βασικός κανόνας είναι ότι οι κινέζικοι χαρακτήρες δημιουργούνται από πολύ περιορισμένες πινελιές. Οι κινέζικες πινελιές, που είναι η μικρότερη ενότητα της κινέζικης γραφής, θα λέγαμε ότι είναι τα αντίστοιχα γράμματα των δικών μας λέξεων. 

Τοποθετηση στα κουτακια

Οι κινέζικοι χαρακτήρες σχεδιάζονται μέσα σε ένα αόρατο κουτάκι, το οποίο οριοθετεί τα σύνορα τους. Με αυτόν τον τρόπο όλοι έχουν το ίδιο μέγεθος και μπορούν να ταξινομηθούν πολύ εύκολα. Όσα παιδιά ξεκινούν να μαθαίνουν την κινέζικη γλώσσα, χρησιμοποιούν ένα τετράδιο εργασιών με κουτάκια. Στο τετράδιο αυτό, εξασκούνται με το σχεδιασμό των κινέζικων χαρακτήρων μέσα στα κουτάκια, δίνοντας προσοχή στις αναλογίες και στη θέση που τοποθετούν τα ιδεογράμματα. 

Κινεζικοι χαρακτηρες και ονοματα: πως διαμορφωνονται τα κινεζικα ονοματα;

Σε αντίθεση με τα ελληνικά, οι Κινέζοι πρώτα γράφουν το επίθετο και μετά το όνομα τους. Γενικά, είναι εύκολο να τα διακρίνετε, καθώς το επίθετο αποτελείται από μία μονοσύλλαβη ή δισύλλαβη λέξη και το όνομα από μία ή περισσότερες λέξεις. Τα κινέζικα ονόματα κρύβουν από πίσω τους μία σημασία, συνήθως ένα χαρακτηριστικό του ατόμου. Οι Κινέζοι είναι ελεύθεροι να εντάξουν στο όνομα τους έναν χαρακτήρα, που θα συμβολίζει κάτι σημαντικό για αυτούς, π.χ. τη σοφία για τους άνδρες και την εξυπνάδα για τις γυναίκες. Πολύ ενδιαφέρον είναι το πώς γράφονται τα ελληνικά ονόματα στα Κινέζικα. Αλήθεια, θα θέλατε να μάθετε πώς είναι το δικό σας όνομα στα Κινέζικα

Ακομη να ξεκινησετε Κινεζικα;

Ελπίζουμε να μάθατε αρκετά για τους κινέζικους χαρακτήρες και να βρίσκεστε ένα βήμα πιο κοντά στο να μάθετε κινέζικα, αν φυσικά δε το έχετε κάνει ήδη! Η κινέζικη γλώσσα είναι μαγική, καθώς μελετώντας τη, ανακαλύπτετε συνεχώς νέα πράγματα και διευρύνετε τους ορίζοντες σας. Συν τοις άλλοις, είναι και ένα ασυναγώνιστο επαγγελματικό εφόδιο για το μέλλον! Μήπως είναι, λοιπόν, ώρα να ξεκινήστε μαθήματα κινέζικων;

Written with 🧡 by SEOCopywriting Agency team